Montessori

Približne keď mala naša dcéra dva roky, začala som som hľadať rôzne aktivity, ktoré by ju zabavili dlhšie ako pár minút. Takto nejako som spoznala a začala sa zaujímať o montessori prístup.

Čo je a čo nie je montessori hračka? Čo je a čo nie je montessori aktivita?

Potrebujeme my maminky zaškatuľkovanie? Alebo sa necháme inšpirovať a pretavíme si všetko podľa potrieb našej rodiny, nášho dieťaťa? Potrebujeme porovnávanie nášho dieťatka s inými? Vy viete, že nie 🙂

Nie som školený pedagóg, ani školený montessori lektor, no rada vám odovzdám všetky naše skúsenosti. Každé dieťatko je iné, vyvíja sa svojim tempom, má vlastnú povahu, vlastné záujmy… a teda všetko bude vnímať, vítať, odmietať po svojom 🙂 Prispôsobte sa tomu, urobte si to tak, aby vás výchova napĺňala šťastím, nesúťažte s okolím ani sami so sebou.

Snažila som sa rozkategorizovať načítané motessori vedomosti podľa veku a podľa senzitívnych období. Spojiť teoretické východiská montessori s praktickými ukážkami.

Ak je montessori prístup pre vás nový, ak si prečítate popisy ku kategóriám, postupne cez ne pochopíte a vyberiete si, čo je vhodné pre vaše dieťa.

Neriaďte sa iba našimi kategóriami, riaďte sa hlavne záujmom dieťaťa:

  • Má vaše chlapča rado autíčka? Prispôsobte si hry tak, aby sa všeličo,  naučilo pomocou autíčok (triedenie farieb, počítanie, aj grafomotoriku).
  • Má vaše dievčatko rado panáčikov? Využite ich na kategorizovanie, spoznávanie emócií, rolové hry.
  • Milujú vaše deti skladačky? Aj skladačky možno triediť, rátať, využívať v rôzncyh hrách – stavať torty, miešať ich ako jedlá v hrnci. Predstieraná hra je dôležitý krok vo vývoji.

Tri hlavné montessori princípy: