Montessori pripravené prostredie

Montessori výchova sa opiera o výrok “Pomôž mi, aby som to urobil sám”. Rodič je pozorovateľ, sprievodca.

Snaží sa pripraviť prostredie pre dieťa tak, aby dieťa zažívalo radosť z toho, že stále viac činností zvládne samé. Vysvetlí dieťaťu, ako na to a potom už len dohliada na to, aby dieťatko bolo pri svojich hrách v bezpečí.

Montessori pripravené prostredie:

 • nábytok je prispôsobený výške dieťaťa – ak si vie hračky vybrať samé, ak vie samé dočiahnuť knižky, potom ich vie aj samé dať na miesto na konci hry, pričom sa nemusíte obávať, že hračka na dieťa z vysokej police padne, alebo že dieťa bude vyliezať na nábytok, aby hračky dočiahlo
 • hračky a pomôcky sú uložené v otvorených regáloch a policiach
 • menej je viac – ak máte príliš veľa hračiek, časť vytrieďte a schovajte  – v regáloch by mala mať každá hračka svoje miesto
 • keď sa dieťa daných hračiek nasýti, obmieňajte mu ich za schované, napríklad v týždňových intervaloch
 • hračka, ktorú už dieťa plne pochopilo, ktorá ho už opakovane nezaujme – darujte ju ďalej
 • hračky alebo montessori pomôcky by mali byť uložené na táckach, aby si ich dieťa vedelo samé “dopraviť” k stolu, kde sa s nimi bude hrať
 • po hre by si dieťa malo samé hračky upratať na miesto – tým, že má každá vec určené miesto, regále nie sú preplnené, malo by to byť jednoduché
 • naučte dieťa, že s niektorými hračkami sa hrá iba za stolom
 • na hru môžete použiť aj montessori koberček – dieťa si ho rozprestrie a jeho plocha vymedzuje priestor, kam sa kladú hračky alebo pomôcky – dieťa sa môže hrať trochu dynamickejšie ako za stolom

Montessori pripravené prostredie:

 • prostredie má byť podnetné – pozývať dieťa k činnosti
 • pripravte pomôcky  na tácky – napr.rozne kefky, sponky hrebene volajú ku hre na kaderníčku, napr. vázička, kvietok, prestieranie volajú ku hre na chystanie stola na oslavu… dieťa si len zvolí tácku, donesie ju k stolu a prípadne vás pozve k hre
 • ak sú knižky rozložené v policiach obálkou smerom k dieťaťu, siahne po nich nalákané obrázkami – stačí ak ich je tam zopár, obmieňajte ich
 • dieťa by mohlo mať v izbe prázdnu tácku alebo box na hračky, ak potrebuje prenášať niečo, čoho je viac kusov