Montessori senzitívne obdobia

Čo sú montessori senzitívne obdobia? K čomu sa senzitivita – citlivosť vzťahuje?

V montessori prístupe je senzitívne obdobie chápané ako obdobie neutíchajúceho záujmu dieťaťa o určitú oblasť.

Dieťa neustále vyhľadáva a nevie sa nabažiť hier z tejto oblasti. Opakovaná hra mu pomáha danú činnosť alebo oblasť pochopiť, nachádza princípy fungovania.

Sú to prirodzené vývojové fázy dieťaťa, jeho záujem o činnosť vychádza z jeho fyzických a mentálnych schopností pre daný vek. Preto je dôležité v danej fáze záujem dieťaťa čo najviac povzbudiť a podporiť.

A neočakávať od neho niečo, na čo v danom veku ešte nemá senzitívne obdobie.

montessori, montessori senzitivne obdobia, montessori hracky

V rovnakom období môžu mať dve deti celkom rozličné záujmy:

  • jedno miluje odrážadlo, preliezky
  • druhé tanec, jemnejšie pohyby, neriskovanie, pomalosť

Každé pritom rozvíja svoju pohybovú stránku vrámci svojich možností. Každé dieťa sa vyvíja individuálne a má svoju povahu od malička.

Rodič sa snaží podporiť dieťa v tom, čo ho baví:

  • rozvíjať športovca, bežca, akrobata
  • rozvíjať tanečnicu, vílu, baletku

POHYB (od narodenia):

Dieťatko sa narodí s obmedzenými možnosťami pohybu. Postupne sa učí uchopovať  veci, dotýkať sa, otáčať sa, liezť, chodiť, sedieť, skákať, bežať… Preto je veľmi dôležité prispôsobiť priestor tak, aby sa mohli voľne pohybovať. (Viac o montessoi pripravenom prostredí tu »)

MATEMATICKÉ VZORY (od narodenia do 4 rokov), MATEMATIKA (od 4 rokov):

Dieťatko od malička vníma, učí sa a chápe určitú logiku vecí okolo seba. Postupne od konkrétnej veci prechádza k triedeniu vecí do kategórií podľa rôznych vlastností – napríklad podľa farby, veľkosti, tvarov.

Toto kategorizovanie úzko súvisí s rozvojom matematických predstáv. Matematika nie sú len čísla a počítanie, ale aj logika, systematizácia, triedenie informácií.

POTREBA USPORIADANIA a PORIADKU (od pol roka do 4 rokov):

Dieťa sa ľahšie zorientuje v priestore, ktorý nie je preplnený a ktorý je usporiadaný. Preto nenakupujte veľa hračiek deťom, alebo im ich aspoň nedávajte všetky naraz. (Viac o montessoi pripravenom prostredí tu »)

ZÁUJEM O MALIČKÉ PREDMETY (od 1 roka):

Začína sa vyvíjať jemná motorika dieťaťa – ukazuje prstom na veci, obrázky v knižke, zlepšuje sa jeho pinzetový úchop (uchopovanie palcom a ukazovákom, nie celou rukou) – doslova je schopné zberať maličké špinky z chodníka. S tým súvisí radosť zo zbierania a hrania sa s maličkými predmetmi. Veľa detí zároveň skúma ústami – všetky predmety smerujú hneď z ruky do úst. Dozerajte na to, aby dieťatko malé predmety neprehĺtalo. Väčšinou ich naozaj len skúma a nezje.  Nevyľakajte ho.

Piznetový úchop je základ kreslenia a písania, preto podporujte dieťatko v činnostiach zameraných na trénovanie prštekov.

ROZVOJ REČI (od 1 roka):

Okolo roka deti začínajú rozprávať prvé slová. Naberajú slovnú zásobu. Spolu s rečou nastáva aj rozvoj myslenia, vnímania seba samého.

Podporiť ich môžete rôznymi riekankami, pesničkami, čítaním, listovaním leporel, hľadacími knižkami a neskôr rôznymi hrami na sluchové rozlišovanie skladby slova – začiatočné a posledné písmeno slov, vytlieskavanie slabík, okolo piatich rokov už niektoré deti dokážu sluchom rozlíšiť jednotlivé hlásky v slovách.

Toto sú všetko dôležité pred-aktivity pre samostatné čítanie.

ZMYSLOVÉ HRY, ROZVOJ ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA (od 2,5 roka):

Podľa spôsobu učenia v neskoršom veku rozlišujeme vizuálno-obrazový, vizualno-slovný, sluchový a pohybový typ. Vizuálno-obrazový typ sa najľahšie učí z obrázkov a schém, vizualno-slovný čítaním textu, sluchový počúvaním výkladu a pohybový typ sa najviac naučí, keď si veci ohmatá – manipuluje s rôznymi učebnými pomôckami.

U maličkého dieťaťa môžete vypozorovať zárodky toho, akým spôsobom sa bude učiť.S trpezlivosťou ho sledujte a ponúkajte mu rôzne hry, ktoré budú zamestnávať všetky jeho zmysly.

Niektoré deti dokážu obsedieť nad kartičkovými hrami, niektoré naopak majú radi akčné hry, keď si všetko môžu vyskladať, ohmatať, rozostaviť. Niektoré deti vás budu radi počúvať, ako im čítate knihy, a niektoré naopak budú knihy samé vyhľadávať a listovať si v nich.

TVARY PÍSMEN, SKLADBA SLOVA, HLÁSKY (od 2,5 roka):

Naozaj, nie je to skoro – už maličké 2,5 ročné dieťa dokáže rozlíšiť tvary písmeniek. Nemýľte si to však s tým, že vie čítať. Tak ako rozlišuje tvar mačičky a pšíka, rozlišuje tvar písmenka A a M… naučí sa to napríklad z rôznych penových alebo magnetkových písmeniek, vkladačiek.

Zatiaľ však nedokáže urobiť slovnú syntézu, rozložiť slovo na hlásky.

Teda ak chcete rozvýjať reč dieťaťa, hrávajte sa slovné hry – na rozlíšenie začiatočného a koncového písmena slova, vytlieskavajte slabiky, rozlišujte krátke a dlhé slabiky… sami cítite, že toto je možné robiť až od určitého veku, keď dieťa porozumie, čo sa od neho žiada. So 4-5 ročnými deťmi.

Pre menšie deti je najdôležitejšie naberanie slovnej zásoby, postupné učenie výslovnosti jednotlivých hlások. Klaďte deťom otvorené otázky: A čo potom?, Čo sa stalo potom? Kam pôjdeme?… neodpovedajte za nich, nech vám rozprávajú svoje malé krátke príbehy 🙂

HUDBA (od 3 rokov):

Deti začínajú vnímať rytmus. Využite rytmické nástroje, vytlieskavajte, vyklepkávajte spolu pesničky. Je to obdobie, keď deti začnú rozlišovať melódie – môžete sa hrať rôzne pesničkové hry. Naučiť sa spulu spievať čo najviac pesničiek – okrem melódie je to aj nová slovná zásoba, čo deti získajú. A keď už deti pesničky poznajú, môžete ich iba “zahmkať”, či ich spoznajú aj tak… naučte ich spievať pomocou slabík “la-la-la-la-la…”

ČÍTANIE (od 3,5 roka), KRESLENIE, PÍSANIE (od 3,5 roka):

Ak rozvíjate svoje dieťatko, ak sa naučí rozlišovať písmenká, rozlišovať sluchom, kde sa nachádzajú v slovách, postupne sa naučí aj čítať a písať. Existujú  montessori pomôcky, ktoré deťom pomáhajú naučiť sa tvary písmen a správne písanie písaných písmen. Často preto u montessori vedených detí znalosť písania písmen predchádza znalosti čítania.

Nechajte sa viesť predovšetkým záujmom dieťaťa. Buďte pozorovateľ a sprievodca. Hovorí sa, že ak svoje senzitívne obdobie dieťa zmešká, dané obdobie sa už v takej intenzite nezopakuje. Vnútorná motivácia dieťaťa už nebude nikdy taká veľká ako v senzitívnom období, keď vedomosti nasáva prirodzene a zvedavo ako špongia.