Magnetická tabuľa pre deti

Medzi najobľúbenejšie hry detí patrí na školu. A v každej správnej škole je tabuľa! Možno sa práve rozhodujete, čo je lepšie: Tabuľa, na ktorú dieťa bude písať kriedami, alebo biela magnetická tabuľa, na ktorú je možné písať fixkami?

Deti milujú písanie s kriedami, no maminy hneď napadne: Kde budem hľadať kriedy, z ktorých sa pri utieraní tabule nepráši.? Aj fixky majú svoju nevýhodu, rýchlo sa vypíšu. Určite to poznáte z rôznych pracovných porád: Ten kto je práve pri tabuli hľadá, ktorá fixka ešte píše 🙂

Magnetická tabuľa má výhodu, že môžete na ňu pripnúť magnetkami papier a deti môžu písať aj na papier. Na umývanie veľmi dobre poslúži prostriedok na umývanie okien a handrička – naša dcéra mala túto časť možno ešte radšej ako samotné písanie na tabuľu.

Vývoj detskej kresby

Vývoj detskej kresby súvisí s vývojom jemnej motoriky a vnímania. Mnohé maminy sa príliš skoro zamerajú len na správny úchop pera, štetca, ceruzky. A pritom dieťa prechádza rôznymi štádiami držania písacích potrieb úplne prirodzene, tak ako sa vyvíja jeho kresba:

1,5-2 ročné dieťa drží ceruzku v pästi a pohyby pri kreslení vykonáva celou rukou, vychádzajú z ramenného kĺbu, koordinácia pohybov nie je taká ľahká. Aj preto je v tomto období najvhodnejšie kreslenie postojačky na zvislú plochu – tabuľu, papier nalepený na zadnú časť dverí alebo na stenu.

Skôr ako vám deti počmárajú steny, ak ste na to hákliví,  pripravte pre nich tabuľu. Naša dcéra okrem písania na stenu veľmi rada vyrypkávala aj akékoľvek prasklinky v maľovke do veľkých dier 🙂

V ďalšej fáze dieťa ohne ruku v lakti, ale stále ešte nemá pinzetový úchop, písadlo drží v pästi, ešte stále pri kreslení alebo maľovaní zapája aj telo, preto radšej stojí. Až v ďalšej fáze vývoja sa rozpohybuje aj zápästie dieťaťa, oveľa lepšie ovláda pohyby, dokáže kresliť menšie útvary. Zmenší sa tým plocha, ktorú potrebuje na kreslenie, preto už rado kreslí aj na papier za stolom, posediačky.

V predškolskom veku nastupuje správny úchop pera, dieťa už dokáže vyfarbovať omaľovánky – má na to grafomotorickú zručnosť aj trpezlivosť. Zameriava sa na presnosť vymaľovania.

Grafomotorika sa postupne zdokonalila od čmáraníc k malým detailom, dieťa smelo kráča po ceste k písaniu maličkých písmeniek.

Aj z hľadiska obsahu detských kresieb je vývoj postupný:

  • 1,5 roky – čmáranice – dieťa si zatiaľ len vytvára myšlienkové predstavy, vizuálne koncepty
  • okolo 3 rokov – kreslenie je zámerná činnosť, dieťa čmáranice pomenúva, už má predstavu, čo chce nakresliť, len to ešte nevie, prichádza k lepšej kontrole grafomotoriky – dieťa sa naučí kresliť “kruhy” a “kríže”
  • 3-4 roky dieťa kreslí prvé hlavonožce – obrys hlavy, pripojené ruky, nohy (naprieč kultúrami je hlavonožec väčšinou prvá detská kresba)
  • 4-7 rokov – dieťa už dokáže zanalyzovať rôzne situácie a začína ich kresliť, vie zobraziť čoraz viac detailov, prichádza snaha o včlenenie kresby do prostredia
  • 7-9 rokov – schématické obdobie
  • 9-12 rokov  – neúplný realizmus, ale zameranie na logické princípy
  • 14-17 rokov  – vizuálny realizmus

Podporte malé deti v písaní a kreslení vo zvislej polohe – umožnite mu hru na školu s niektorou z tabúľ!

Showing all 11 results