Hry pre batoľatá 1 - 3 roky

Ako zabaviť ročné dieťa? Čo pobaví dvojročné dieťa a čo trojročné?

Vyberajte tvorivé hračky s otvoreným koncom – teda také, ktoré dieťaťu nepredpisujú len jeden spôsob hrania, ale vie ich použiť v rôznych hrách.

Vyberajte hry, ktoré sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pretože zlepšovanie pinzetového úchopu, ukazovanie prštekom, čoraz koordinovanejšie a silnejšie pršteky, dobrá koordinácia “oko-ruka” budú dobrým odrazovým mostíkom pre kreslenie a neskôr písanie. Rozvoj jemnej motoriky a reči spolu úzko súvisia, pri činnostiach všetky veci pomenúvajte spočiatku krátkymi vetami, aby dieťa nabralo čo najviac slovnej zásoby.

V období okolo roka, keď deti začnú chodiť, nastáva fáza, kedy sa prudko rozvíja hrubá motorika – takže deti uvítajú rôzne balančné podložky, senzorické loptičky, senzorické koberčeky alebo disky, odvážnejšie detičky začínajú skúšať odrážadlá, prvé bicykle.