Montessori karty

Rôzne zalaminované kartičky slúžia na rozširovanie slovnej zásoby. Avšak spolu s figúrkami sa dajú použiť aj na priraďovacie aktivity. Napríklad máte figúrky zvieratiek a priraďujete ich ku obrázkom zvieratiek. Dieťa takto vníma slovnú zásoby viacero zmyslami – pretože okrem počutia a videnia, zapája aj hmat pri manipulovaní s kartičkami. Budujú sa aj základy logiky – dieťa od konkrétneho prechádza k chápaniu abstraktného. Nie iba jedna konkrétna figúrka hrocha je hroch, nie iba jedno konkrétne autíčko je auto. Dieťa sa učí kategorizovať, čo je dôležitý posun v myslení.

Striktne montessori trojzložkové karty sú karty, na ktorách je okrem obrázka aj názov. Séria väčeinou obsahuje kartičku s obrázkom a názvom, samostatne kartičku s obrázkom a samostatne kartičku s názvom. Takže dieťa okrem priraďovania figúrka – kartička môže priraďovať aj texty. Takéto katalógy kartičiek  sa v montessori používajú pre väčšie deti na zavádzanie rôznych pojmov, ktoré sa majú naučiť. Na všetky témy – od skladby kvetu cez svetadiely po minerály… témy, ktoré sa dieťa aktuálne učí a zaujímajú ho.

Showing all 2 results