1 - 4 roky: Záujem o maličké predmety

Čo sú montessori senzitívne obdobia? K čomu sa senzitivita – citlivosť vzťahuje?

V montessori prístupe je senzitívne obdobie chápané ako obdobie neutíchajúceho záujmu dieťaťa o určitú oblasť.

Dieťa neustále vyhľadáva a nevie sa nabažiť hier z tejto oblasti. Opakovaná hra mu pomáha danú činnosť alebo oblasť pochopiť, nachádza princípy fungovania.

Sú to prirodzené vývojové fázy dieťaťa, jeho záujem o činnosť vychádza z jeho fyzických a mentálnych schopností pre daný vek. Preto je dôležité v danej fáze záujem dieťaťa čo najviac povzbudiť a podporiť.

A neočakávať od neho niečo, na čo v danom veku ešte nemá senzitívne obdobie.

montessori, montessori senzitivne obdobia, montessori hracky

Viac o senzitívnych obdobiach »

ZÁUJEM O MALIČKÉ PREDMETY (od 1 roka):

Začína sa vyvíjať jemná motorika dieťaťa – ukazuje prstom na veci, obrázky v knižke, zlepšuje sa jeho pinzetový úchop (uchopovanie palcom a ukazovákom, nie celou rukou) – doslova je schopné zberať maličké špinky z chodníka. S tým súvisí radosť zo zbierania a hrania sa s maličkými predmetmi. Veľa detí zároveň skúma ústami – všetky predmety smerujú hneď z ruky do úst. Dozerajte na to, aby dieťatko malé predmety neprehĺtalo. Väčšinou ich naozaj len skúma a nezje.  Nevyľakajte ho.

Piznetový úchop je základ kreslenia a písania, preto podporujte dieťatko v činnostiach zameraných na trénovanie prštekov.

Showing 1–12 of 37 results