Keď dieťa čmára po stenách

Vývoj detskej kresby súvisí s vývojom jemnej motoriky a vnímania. Mnohé maminy sa príliš skoro zamerajú len na správny úchop pera, štetca, ceruzky. A pritom dieťa prechádza rôznymi štádiami držania písacích potrieb úplne prirodzene, tak ako sa vyvíja jeho kresba:

1,5-2 ročné dieťa drží ceruzku v pästi a pohyby pri kreslení vykonáva celou rukou, vychádzajú z ramenného kĺbu, koordinácia pohybov nie je taká ľahká. Aj preto je v tomto období najvhodnejšie kreslenie postojačky na zvislú plochu – tabuľu, papier nalepený na zadnú časť dverí alebo na stenu.

Skôr ako vám deti počmárajú steny, ak ste na to hákliví,  pripravte pre nich tabuľu. Naša dcéra okrem písania na stenu veľmi rada vyrypkávala aj akékoľvek prasklinky v maľovke do veľkých dier 🙂

V ďalšej fáze dieťa ohne ruku v lakti, ale stále ešte nemá pinzetový úchop, písadlo drží v pästi, ešte stále pri kreslení alebo maľovaní zapája aj telo, preto radšej stojí. Až v ďalšej fáze vývoja sa rozpohybuje aj zápästie dieťaťa, oveľa lepšie ovláda pohyby, dokáže kresliť menšie útvary. Zmenší sa tým plocha, ktorú potrebuje na kreslenie, preto už rado kreslí aj na papier za stolom, posediačky.

V predškolskom veku nastupuje správny úchop pera, dieťa už dokáže vyfarbovať omaľovánky – má na to grafomotorickú zručnosť aj trpezlivosť. Zameriava sa na presnosť vymaľovania.

Grafomotorika sa postupne zdokonalila od čmáraníc k malým detailom, dieťa smelo kráča po ceste k písaniu maličkých písmeniek. Zvislé písanie má zmysel, potvrdia vám to špeciálne pedagogičky, alebo rôzne knižky o vývoji kresby dieťaťa.

Showing 1–12 of 29 results